6A Teams:

  #1 Alexandria

     Alexandria
            Fergus Falls
   

  Alexandria  2

        Morris-Benson Area
                Northern Lakes    

 

   Tue, Feb 13, 2018          River Lakes    
    Scoresheet  

  Alexandria 3

  Prairie Centre    

  #4 Willmar 2

    7:00PM @ Alexandria           Willmar
Thu, Feb 8, 2018               
Scoresheet  

  Willmar  1

      
7:00PM @ Willmar             

 #5 Prairie Centre 1

     Thu, Feb 15, 2018       
      Scoresheet  

Alexandria

      7:00PM   Section 6A Champions    

  #3 River Lakes 2

       @ Alexandria         
Thu, Feb 8, 2018             
Scoresheet   

 River Lakes 3 (OT)

        
7:00PM @ River Lakes              

  #6 Northern Lakes 1

   Tue, Feb 13, 2018           
    Scoresheet  

  River Lakes 0

     

  #2 Fergus Falls 10

   7:00PM @ Fergus Falls              
Thu, Feb 8, 2018             
Scoresheet  

  Fergus Falls 2 (OT)

        
7:00PM @ Fergus Falls           

 #7 Morris-Benson 0

              
         
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx